baoholaodongthaonguyen baoholaodongthaonguyen

Tư vấn thành lập công ty TNHH

TƯ VẤN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

– Tư vấn lựa chọn các loại hình cho việc thành lập một công ty.
– Tư vấn đặt tên doanh nghiệp.
– Tư vấn chọn và đặt trụ sở phù hợp với quy định pháp luật.
– Tư vấn vốn điều lệ hoặc vốn pháp định theo yêu cầu từ ngành nghề kinh doanh.
– Tư vấn về việc góp vốn, tham gia điều hành của thành viên, Cổ đông, Người sáng lập của công ty (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành);
– Lập hồ sơ gồm: Đơn, danh sách thành viên/danh sách cổ đông, điều lệ ….theo yêu cầu của sở kế hoạch và đầu tư.

Bài viết liên quan: