baoholaodongthaonguyen baoholaodongthaonguyen

Dịch vụ làm sổ sách kế toán

Dịch vụ làm sổ sách kế toán

Dịch vụ làm sổ sách kế toán là dịch vụ được cung cấp bởi công ty kế toán CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN. Một trong những công ty có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm lại sổ sách, giúp doanh nghiệp gỡ rối, chuẩn bị các công tác quyết toán thuế.

Tại sao các doanh nghiệp cần làm sổ sách kế toán?

Lý do thì quá đơn giản rồi: Vì doanh nghiệp cần sổ sách để “giải trình” với cơ quan thuế. Tránh những khoản phạt không đáng có. Nếu không có sổ sách thì doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế. Số thuế ấn định hiển nhiên là khá lớn.

Nguyên nhân nào buộc doanh nghiệp phải làm sổ sách kế toán, chẳng lẻ hằng năm doanh nghiệp không có thuê người làm?

Điều này cũng khá đơn giản. Các lý do khiến doanh nghiệp không có sổ sách kế toán như sau:

+ Thuê kế toán không có đủ trình độ chuyên môn, làm sai hoặc có xích mích với giám đốc => bỏ ngang

+ Không thuê kế toán, chỉ báo cáo thuế hàng kỳ

+ Thuê kế toán vẫn có trình độ chuyên môn => không có người giám sát, làm sai mà không hay biết

+ Thuê dịch vụ cá nhân, tổ chức không có uy tín, chuyên môn nghề nghiệp không đảm bảo

+ Giám đốc không chú trọng vào bộ phận kế toán, nguyên tắc là sổ sách kế toán phải lũy kế, khi cơ quan thuế thanh tra thì sổ sách, báo cáo là một mớ ngỗn ngang.

Các nguyên nhân chính này làm cho doanh nghiệp phải rất khốn đốn và khó khăn trong việc làm việc với cơ quan thuế. Các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh luôn muốn tăng đồng lợi nhuận của mình lên. Doanh nghệp cũng phải mất khá nhiều lựa chọn để quyết định chi phí cho công tác kế toán tại doanh nghiệp mình. Theo kinh nghiệm của chúng tôi khi bị phạt thì các doanh nghiệp mới bắt đầu vội vàng tìm đến những tổ chức kế toán uy tín hơn, chất lượng cao hơn và họ phải bỏ ra số tiền cao hơn.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN là một tổ chức kế toán uy tín, luôn đặt khách hàng lên trên để phục vụ, hiểu được những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Không phải vì doanh nghiệp khó khăn mà chúng tôi lại đẩy giá gây khó khăn thêm cho doanh nghiệp. Dịch vụ làm sổ sách kế toán của chúng tôi luôn hướng tới khó khăn của doanh nghiệp.

Quy trình làm sổ sách kế toán của chúng tôi như sau:

Bước 0: Bàn giao, giao nhận chứng từ sổ sách với doanh nghiệp. Tất cả đều có biên bản bàn giao,  kiểm đếm đầy đủ, có xác nhận của hai bên. Đảm bảo, bảo quản lưu trữ chứng từ của doanh nghiệp.

Bước 1: Lấy số dư cuối kỳ của năm trước chuyển sang cho năm làm sổ sách hiện tại.

Bước 2: Dựa vào những chứng từ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp bắt đầu lên sổ sách kế toán trên phần mềm.

Bước 3: Cùng doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách.

Rủi ro: Cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra

Bước 4: Lập các tờ khai thuế điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời trên cơ sở những vấn đề được thống nhất tại Bước 3.

Bước 5: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế. Chỉ hỗ trợ qua điện thoại không trực tiếp tiếp cơ quan thuế. Nếu tiếp cơ quan thuế thì chúng tôi tính phí riêng cho phần này.

Bài viết liên quan: